Uddannelse

Retorik, Cand.mag., Aarhus Universitet (2015)

Retorik har givet mig praktiske værktøjer til at udvikle god og effektfuld kommunikation. Kommunikation, der er tilpasset til netop den konkrete situation, genre, medie og målgruppe, jeg arbejder med..

Mine interesseområder inden for retorikken er hovedsageligt debatkultur, journalistisk vinkling og sproglig framing.

I mit speciale undersøgte jeg, hvordan tv-magasinerne “JERSILD minus SPIN” og “Tirsdagsanalysen” definerer og formidler politik, og diskuterede, hvilke elementer der henholdsvis bidrager og forringer seernes egen forståelse af og stillingtagen til politiske emner.

Lingvistik, Bachelor of Arts, Aarhus Universitet (2012)

Lingvistik har givet mig en dybdegående forståelse af sprogets mange facetter og nuancer – lige fra de komplekse systemer som morfologi og grammatik til mere kulturelle aspekter såsom tekst- og samtalemønstre og sproglig variation.

På Lingvistik beskæftigede jeg mig især med semantik og metaforer. 

I mit bachelorprojekt undersøgte jeg betydningsforskellen mellem synonymerne “ledig” og “arbejdsløs,” og hvilke værdiladninger og associationer de hver især indeholder.

KURSER

Dansk korrekturlæseruddannelse – videregående (2021)

På forløbet fik jeg grundig træning i at læse korrektur og rette sproglige fejl på korrekt og konsekvent vis. Jeg valgte den videregående uddannelse, og det betyder, at jeg nu ikke blot retter på gefühl, men også kan begrunde rettelser med henvisning til retskrivningsparagraffer og andre kilder.

EUD-S, Aarhus Business College (2019)

Seks ugers onlinekursus med fagene Virksomhedsøkonomi C, IT C og Uddannelsesspecifikt Fag inden for kontor. Mine karakterer var 10-taller i de to førstnævnte fag og et bestået i USF.

Online Marketing, Bigum&Co (2015)

Kursus på 10 ECTS-point, der gav mig the basics inden for SEO, Google Adwords og Analytics, emailmarkedsføring, konverteringsoptimering, content creation, strategi for sociale medier og Facebook-annoncering.

Min endelige karakter var 10, og i min eksamensopgave fremlagde jeg mit bud på en mere engagerende og relationsskabende social media-strategi for secondhand-arrangementet Mega Kup!

Workshops om mentoropgaven, Aarhus Universitet (2016-2018)

Her fik jeg kendskab til forskellige typer af psykiske lidelser, og hvordan de kan give studievanskeligheder. Jeg øvede også kunsten at facilitere det gode mentormøde – om spørgsmålskategorier og samtaleopbygning.

Konflikthåndtering v/Nana Dall (2016)

Dette ugekursus gav mig viden om, hvorfor og hvordan konflikter starter, og hvordan man vurderer faresignaler og risikobilledet. Fokusset var på sociale medier og community management, og kurset gav mig praktiske redskaber til at nedtrappe konflikter og vende kritiske kommentarer til konstruktiv dialog.

Skriv professionelt, Folkeuniversitet (2015)

En forelæsningsrække, hvor jeg fik redskaber til at idégenere, strukturere og gøre tekster levende og relaterbare.

Oplægsholderne inkluderede blandt andet retorikerne Annette Hoffskov og Christina Pontoppidan, litteraten Andreas Graae og Nanna Friis fra Friis Kommunikation.

Konstruktiv journalistik, CISU (2014)

Et heldagskursus, hvor jeg fik indsigt i, hvordan positiv psykologi kan bruges til at vinkle nyheder konstruktivt. Lave journalistik, der ikke dramatiserer unødigt negativt, men er opbyggende og løsningsorienteret.

Kurset blev holdt af Cathrine Gyldensted.